Privacy Policy

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw IP-adres en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

– uw domeinnaam,  maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina;
– uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website;
– uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert;
– de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
– alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt;
– alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet
doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand
dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van
uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte
Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

– om uw voorkeuren te registreren;
– om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op
internet.

Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken
wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de uiterste zorg is samengesteld kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Het Veld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen tenzij expliciet anders vermeld toe aan Het Veld en worden uitdrukkelijk voorbehouden.